Anna Cleveland, Jing Ma, Tian Yi & Xiao Wen Ju by Steven Klein for Vogue Italia, June 2015
       
     
4-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
IMG_6414.jpg
       
     
IMG_6400.jpg
       
     
IMG_6407.jpg
       
     
3-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
IMG_6403-1.jpg
       
     
8-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
6-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
5-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
 Anna Cleveland, Jing Ma, Tian Yi & Xiao Wen Ju by Steven Klein for Vogue Italia, June 2015
       
     

Anna Cleveland, Jing Ma, Tian Yi & Xiao Wen Ju by Steven Klein for Vogue Italia, June 2015

4-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
IMG_6414.jpg
       
     
IMG_6400.jpg
       
     
IMG_6407.jpg
       
     
3-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
IMG_6403-1.jpg
       
     
8-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
6-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg
       
     
5-ANNA_CLEVELAND_VOGUE_ITALIA_JUNE_2015_STEVEN_KLEIN-9.jpg